İNTRAOPERATİF MULTİMODAL NÖROMONİTÖRİZASYON KURSU - 29 KASIM 2013 - İSTANBUL

Değerli Meslektaşlarımız,
 
Bilindiği gibi deformite ameliyatları başta olmak üzere birçok uygulamada nörolojik komplikasyonların erken tanısı ve önlenmesinde intraoperatif multimodal nöromonitörizasyonun kullanımı giderek artmaktadır. Ancak bu konuda hem uygulama hem de yorumlama açısından bazı aksaklıklar gözlenmektedir. Buradan yola çıkarak geçtiğimiz dönem, derneğimiz bünyesinde "İntraoperatif Nöromonitörizasyon Çalışma Grubu" kurulmuştur.
 
Bu Çalışma Grubunun ilk etkinliği 29 Kasım 2013 tarihinde İstanbul'da (Liv Hospital-Ulus) düzenlenecektir. Programda ameliyathaneden naklen yayının da yer aldığı kursun hedef kitlesini Ortopedi, Nöroşirürji, Anestezi, Fizik Tedavi ve Nöroloji uzmanları oluşturmaktadır.
 
 
 
Tüm meslektaşlarımıza çalışmalarında başarılar dileriz.
 
 
 

Konu:İntraoperatif Multimodal Nöromonitörizasyon Kursu - 29 Kasım 2013 - İstanbul
Haber Eklenme Tarihi:11 Kasım 2013 Pazartesi Yayında geçen süre:10 yıl önce
  • Paylaş:
Yorum Yazmak için tıklayınız