Dernek Hakkında

Derneğimiz 24.01.1990 tarihinde İzmir'de Dr. Emin Alıcı başkanlığında Dr.  Adil Surat, Dr. Ünsal Domaniç, Dr. Şükrü Araç, Dr. Haluk Aguş, Dr. Hasan Can Köseoğlu, Dr. Nuri Erel, Dr. Mehmet Karatosun ve Dr. Fikret Öztop tarafından kurulmuştur. Yıllar içinde hızla gelişerek halen 346 aktif üye ile çalışmalarına devam etmektedir. Kuruluş amacı, Türkiye’ de omurga hastalıkları ile ilgili bilgilerin arttırılması, uzmanlık dönemi ve sonrasında hekimlerin bu konuda bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri, bu amaçlara yönelik olarak kongre, kurs ve toplantılar düzenlemek olmuştur. Bu amaçla, mesleklerinde bilgi ve becerileri kanıtlanmış hekimlerin katılım ve destekleri ile 28 yıl boyunca aşağıda maddeler halinde gösterilen faaliyetlerde bulunulmuştur.

1- On İki adet Uluslararası katılımlı “Omurga Cerrahisi Kongresi” düzenlenmiştir. Bu kongrelerde yurt içinden olduğu gibi başka ülkelerden, branşında tanınmış konuşmacılar katılarak deneyim ve bilgilerini aktarmışlardır. Derneğin düzenleyeceği 13. Uluslararası Omurga Cerrahisi Kongresi için çalışmalar, derneğin görevlendirdiği kişi ve komisyonlarca sürdürülmektedir.

2- Çok sayıda “Omurga Cerrahisi Kursu” düzenlenmiştir. Son 4 dönemdir temel ve ileri omurga kursları " Çekirdek Eğitim Programı " ve " Eurospine Diploma Kursları şeklinde yapılmaktadır.

3- 28 yıl içinde sayısız bölgesel toplantılar ve paneller düzenlenerek omurga cerrahisi gibi uç bir dalın eğitiminin tüm yurt çapına yayılması sağlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda doksanlı yılların başında sadece birkaç merkezde yapılmakta olan omurga ameliyatları artık yurdun birçok yerinde yapılabilmektedir. İstendiği zaman tüm meslektaşlarımıza teknik ve bilgi yönünden destek ve eğitim sağlanmaktadır.

4- Halkın omurga hastalıkları konusunda bilgilendirilmesi için yönetim kurulunun belirlediği üyeler, basın yayın organları ile işbirliği içinde eğitici programlar düzenlemektedirler. Böylece uzman eğitimi yanında halkın da bilinçlendirilmesine çalışılmaktadır.

5- Dernek yönetimi, 28 yıldır süregelen ve derneğin yayın organı olan bir dergi çıkarmaktadırlar. Derginin adı "The Journal of Turkish Spinal Surgery"' dir. Dergi 2012 yılından bu yana tam ingilizce olarak yayınlanmaktadır. Dergimiz Ulakbim Türk Tıp Dizini, Google Scientific ve STAR tarafından taranmaktadır. Bu dergi kendi alanında 28 yıl boyunca kesintisiz çıkarılan tek ve ilk dergidir.

Derneğimiz halen kendi alanında ülkemizdeki çalışan tek dernektir. Çalışmaları, omurga hastalıklarıyla ilgilenen tüm hekimleri kapsamakta ancak özellikle Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları, Nöroloji Uzmanları, Anestezi ve Algoloji Uzmanları ile Fizik Tedavi Uzmanlarını ilgilendirmektedir. Üyelerinin çoğu Ortopedi ve Beyin ve Sinir Cerrahisi kökenli omurga cerrahlarıdır.

6- Derneğimizin kurucu üyesi ve aynı zamanda ilk başkanı olan Prof. Dr. Emin Alıcı, bu görevini 2001 yılına kadar sürdürmüştür. Dernek başkanlıklarını 2001 yılında Prof. Dr. Ünsal Domaniç, 2003 yılında Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu, 2005 yılında Prof. Dr. Ufuk Aydınlı, 2007 yılında Prof. Dr. Erol Yalnız, 2009 yılında Prof. Dr. Mahir Gülşen, 2011 yılında Prof. Dr. Emre Acaroğlu, 2013 yılında Prof. Dr. Serdar Kahraman, 2015 yılında Prof. Dr. İsmet Teoman Benli, 2017 yılında da Prof. Dr. Sait Naderi, 2019 yılında Prof. Dr. Cünayt Şar devralmışlardır. Dernek halen artan bir hız ve ivme ile çalışmalarına devam etmektedir.