EKİM 2019 

Prof. Dr. Akif Kaygusuz 

"Skolyoz cerrahisinde korreksiyon teknikleri"

 

KASIM 2019 

Prof. Dr. Çağatay Öztürk 

"İleri derece koronal ve sagital omurga deformiteleri; omurga osteotomileri"

 

ARALIK 2019 

Doç Dr. Erdinç Civelek 

"Lomber disk hernisinde hücresel tedaviler"

 

OCAK 2019 

Prof. Dr. Cumhur Kılınçer 

"Lumbosakral fiksasyon teknikleri"

 

ŞUBAT 2019 

Prof. Dr. Alpaslan Şenköylü 

"Omurga cerrahisinde eğitimin değişimi:dünyada ve ülkemizde omurga cerrahisi eğitimi"

 

MART 2019 

Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu 

"Lomber dar kanal tedavisinde güncel yaklaşımlar"

 

NİSAN 2019 

Prof. Dr. Serdar Kahraman 

"Omurganın primer ve metastatik tümörlerinde tedavi yaklaşımı"

 

MAYIS 2019 

Doç Dr. Yunus Atıcı 

"Spondilodiskit; tanı ve tedavi"

 

HAZİRAN 2019 

Doç Dr. Onur Yaman 

"Omurgada sagital dizilimin önemi"