Haberler

Omurga Tümörlerinde Multidisipliner Yaklaşım

Omurga Tümörlerinde Multidisipliner Yaklaşım Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Bina Konferans Salonu 22 Şubat 2020

Erişkin Deformite Cerrahisinde Komplikasyonlar

09 Ocak 2020 tarihinde Doç. Dr. Erdinç Civelek’in sunacağı "Lomber disk hernisinde hücresel tedaviler"

Webinar Serisi

09 Ocak 2020 tarihinde Doç. Dr. Erdinç Civelek’in sunacağı "Lomber disk hernisinde hücresel tedaviler"

Prof.Dr. Çağatay Öztürk

30 Ocak 2020 tarihinde Prof. Dr. Çağatay Öztürk’ün sunacağı "İleri derece koronal ve sagital omurga deformiteleri; omurga osteotomileri"

Webinar 2019-2020

Skolyoz cerrahisinde korreksiyon teknikleri, İleri derece koronal ve sagital omurga deformiteleri; omurga osteotomileri.

Çekirdek Eğitim Programı Ve Eurospine Diploma Kursları 2019-2020

Türk Omurga Derneğinin önemli eğitim faaliyetlerinden birisi olan Eğitim Modülleri ’nin yenisine 2019 Kasım ayı içinde başlıyoruz.