Omurga Tümörlerinde Multidisipliner Yaklaşım

Değerli meslektaşlarımız
Primer omurga tümörleri, diğer bir çok tümöre göre nadir görülmesine karşılık, metastatik
omurga tümörleri görece sıkça görülür. Omurga bir çok kanserde tutulabilirken, cerrahi
gerektiren olgu sayısı görece azdır. Bu anlamda hastaların tanı ve tedavi süreci dikkatle ele
alınmalıdır. Metastatik tümörlerde en kısa sürede hastanın onkolojik tedavisine yönlendirilmesi, primer tümörlerde agresif yaklaşım gerekebilmektedir.
Geçtiğimiz sene düzenlenen 1. Omurga tümörleri toplantısından oldukça iyi geribildirim
alınması dolayısı ile bu toplantı ikici kez düzenlenmektedir. Bu toplantıda iki olgu tartışması
oturumu ile konu interaktif olarak ele alınacaktır. Konusunda deneyimli meslektaşlarımız katkı
sağlayacaklardır.
Toplantıya beyin cerrahisi ve ortopedi asistan ve uzmanlarının yanısıra, onkologların katılımından
onur duyacagız.
Sempozyum Baskanları
Prof. Dr. Sait Naderi Prof. Dr. Mehmet Tezer
SBÜ, Ümraniye EAH İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi Anabilim Dalı

 

Programa erişmek için tıklayınız

 

Dikkat Yorum Yazmak için tıklayınız


Yorumlar