TOD-TOTBİD-TND Eşgüdüm Komisyonu Kararları

TOTBİD – TND- TOD EŞGÜDÜM KURULU TOPLANTISI

13 KASIM 2015 İSTANBUL BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

 

KATILIMCILAR :

Türk Omurga Derneği (TOD): Dr. SAİT NADERİ (TOD Başkan Yardımcısı), Dr. UYGUR ER, 

Türk Nöroşirurji Derneği (TND): Dr. ERKAN KAPTANOĞLU (TND Spinal Çalışma Grubu Başkanı), Dr. SEDAT DALBAYRAK,

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD):  Dr. İ. TEOMAN BENLİ (Dr. NECDET ALTUN adına Vekaleten), Dr. METİN ÖZALAY,

Gözlemci: Dr. SERDAR KAHRAMAN

 

1.      TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı’nda Ortopedi ve Travmatoloji ve Beyin Cerrahisi bölümleri altında yer alan omurga cerrahi ile ilgili listelerin TTB’den gelen talep doğrultusunda ve evvelki dönemde yapılan mutabakat protokolü çerçevesinde eşleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda Dr. Sedat Dalbayrak ve Dr. Uygur Er’in birlikte çalışarak 15 Aralık 2015’e kadar bu işlemin tamamlanarak, bu tarihten sonra yapılacak TTB, TOD, TOTBİD ve TND ortak toplantısında onaylanarak, TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı’na geçmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2.      SUT listelerinin tek bir listeye dönüştürülmesine ve özellikle omurga deformiteleri konusundaki eksiklerin bu listeye eklenmesi gerektiğine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu konudaki çalışmaların 1. Maddede yer alan iki kişilik komisyon tarafından 1 Ocak 2016’ya kadar tamamlanmasına ve Ocak başında yapılacak eşgüdüm kurulu toplantısında onaylanarak, SGK Genel Müdürlüğüne sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

3.      TOD, TND ve TOTBİD derneklerinin düzenlediği kurs, kongre ve sempozyumlarda karşılıklı bilimsel destek verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

4.      Eşgüdüm toplantısına katılan tüm üyeler, TOD çatısı altında birlikte çalışma kararlılığını vurgulamış, bu işbirliğinin geliştirilmesi için ortak çabaların artırılması konusunda fikir birliğinde olduklarını beyan etmişlerdir. Bu çerçevede 2017 Uluslararası Türk Omurga Cerrahisi Kongresine TOTBİD ve TND çalışma gruplarının tüm üyelerinin kongreye katılmasının teşvik edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Türk Omurga Derneği (TOD) adına

Dr. SAİT NADERİ (TOD Başkan Yardımcısı)                                                                Dr. UYGUR ER

 

 

 

Türk Nöroşirurji Derneği (TND) adına:

Dr. ERKAN KAPTANOĞLU (TND Spinal Çalışma Grubu Başkanı)                 Dr. SEDAT DALBAYRAK

 

 

 

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) adına: 

Dr. İ. TEOMAN BENLİ (Dr. NECDET ALTUN adına Vekaleten)                            Dr. METİN ÖZALAY

 

 

 

 

Gözlemci:

Dr. SERDAR KAHRAMAN