Haberler

"Forominal ve Farlateral Disk Hernilerinde Tedavi" Konulu Webinar

"Foraminal ve Farlateral Disk Hernilerinde Tedavi"Konulu Webinar

23rd Edition of the Course on Spinal Advanced Microsurgery (SAM)

Lomber Endoskopik Girişimler Kursu- 11.11.2017

Spondilolizis ve Spondilolistezis: Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar

TOD WEBINAR

 Türk Omurga Derneği'nin  düzenlediği aylık webinar programına erişmek için tıklayınız

Detaylı Bilgi
Eğitim Burslar

Meslektaşlarımızın gelişimine katkı sağlamak için yürüttümüz burs projeleri  

Detaylı Bilgi
Onam Formları

Onam Formları  

Detaylı Bilgi
Hastalar İçin

 Omurgayla ilgili hastalıklarla ilgili hazırladığımız metinlere ulaşabilirsiniz 

Detaylı Bilgi
EĞİTİM MODÜLLERİ